تضمین اصالت کالا

کالای تاپ یدک

تمامی محصولات موجود در سایت مورد تأیید تاپ یدک بوده است و هرگونه پاسخگویی در خصوص موارد کیفی و ضمانت اصالت کالای این محصولات بر عهده سایت تاپ یدک می باشد .